Showing all 7 results

Đông Trùng Hạ Thảo Khô 100g Phân loại: Hộp x 100gram. Cách dùng: Pha trà; chế biến món ăn. Hạn…
Đông Trùng Hạ Thảo Khô 10g Phân loại: Hộp x 10gram. Cách dùng: Pha trà; chế biến món ăn. Hạn…
Đông Trùng Hạ Thảo Khô 20g Phân loại: Hộp x 20gram. Cách dùng: Pha trà; chế biến món ăn. Hạn…
Đông Trùng Hạ Thảo Khô 30g Phân loại: Hộp x 30gram. Cách dùng: Pha trà; chế biến món ăn. Hạn…
Đông Trùng Hạ Thảo Khô 40g Phân loại: Hộp x 40gram. Cách dùng: Pha trà; chế biến món ăn Hạn…
Đông Trùng Hạ Thảo Khô 50g Phân loại: Hộp x 50gram. Cách dùng: Pha trà; chế biến món ăn. Hạn…
Đông Trùng Hạ Thảo Khô 5g Phân loại: Hộp x 5gram. Cách dùng: Pha trà; chế biến món ăn. Hạn sử…