Tầm Nhìn & Sứ Mệnh
Sứ mệnh:  Tự nhận lấy sứ mệnh đem đến giải pháp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh cho mọi đối tượng người lao động thông qua loại dược thảo quý là đông trùng hạ thảo.

Tầm nhìn: Với điều kiện mội trường ngày càng diễn biến xấu như ô nhiễm không khí, thực phẩm nhiễm bẩn sinh học, hóa học thì việc nâng cao thể trạng, ngăn ngừa bệnh tật từ nhu cầu cần thiết sẽ chuyển sang thiết yếu. Việc dùng dược thảo nói chung hay đông trùng hạ thảo nói riêng vào thành phần dinh dưỡng, thực phẩm hàng ngày sẽ nhanh chóng phổ biến và phát triển ngay trong tương lai gần.

Giá trị cốt lõi:
Việc tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng giúp giảm chi phí khám chữa bệnh, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực và trí lực con người sẽ góp phần không nhỏ vào việc tăng chất lượng cuộc sống và phát triển xã hội.

Văn hóa doanh nghiệp:
Lợi ích người dùng được xem là mục tiêu hàng đầu, hài hòa lợi ích toàn thể nhân viên và doanh nghiệp.